0
0 Ft
 x 

A kosár üres

SZEZŐI JOG

DREAMDRESS WEBÁRUHÁZ

1. A Weboldalon található korábbi és jelenlegi teljes tartalom – különösen, de nem kizárólagosan a honlapon megjelenő szövegek, képek, fotók, grafikák, illusztrációk, védjegyek, hang- és videóanyagok, logók, információk, egyéb anyagok, illetőleg ezek elrendezése – a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezik és szerzői jogvédelem, illetve védjegyoltalom alatt állnak. A Szolgáltató a szellemi tulajdonai felhasználásához nem járul hozzá.

2. A Szolgáltató fenntart minden, a Weboldal bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A Szolgáltató előzetes, írásbeli engedélye nélkül tilos a Weboldalon található korábbi és jelenlegi teljes tartalom egészét vagy bármely elemét módosítani, átalakítani, reprodukálni, letölteni, tárolni, kinyomtatni, más honlap vagy bármely alkotás létrehozásához bármely módon vagy formában felhasználni, bármely céllal bemutatni, kiállítani vagy terjeszteni, kereskedelmi célra, üzleti vagy nem üzletszerű célra bármely módon és formában felhasználni, hasznosítani, átruházni vagy egyébként rendelkezni vele. Mindezen szerzői tartalmak másolása, ismételt felhasználása, ún. tükrözése (technikai művelet segítségével a nyilvánossághoz történő újraközvetítése), megosztása, bármilyen médiumban való közlése, sugárzása vagy továbbadása a Szolgáltató előzetes, kifejezett írásbeli engedélye nélkül szintén tiltott.

3. A jogellenes felhasználás a szellemi alkotásokra vonatkozó, polgári-, illetve büntető jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja maga után. A Szolgáltató jogellenes felhasználás esetén követelheti a jogsértés fennhagyását és a kára megtérítését. A Weboldalon található, a Szolgáltatóra különösen jellemző grafikai elemek, logók védjegyoltalom alatt is állnak, így a jogosulatlan felhasználás nemcsak szerzői jogi jogsértésnek, hanem adott esetben a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 388. §-a szerinti bűncselekménynek is minősülhet.

4. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy a meglévő adatokat felülírni.

5. A Szolgáltatón kívül a Weboldalra mutató linket csak úgy szabad elhelyezni, hogy az nem keltheti azt a benyomást, hogy a Weboldal vagy a Szolgáltató javasolja, támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását. Az ilyen hiperhivatkozást tartalmazó honlap nem szolgáltathat vagy tartalmazhat valótlan információt a Weboldalról, valamint a Weboldal és a linket tartalmazó honlap között fennálló jogviszonyról. A hiperhivatkozást tartalmazó honlap nem tartalmazhat jogsértő tartalmat. A link alkalmazására vonatkozó szabályok megsértése esetén a Szolgáltatónak jogában áll a Weboldalra mutató link azonnali eltávolíttatása. Amennyiben a honlap üzemeltetője azt felszólítás ellenére sem távolítja el, úgy a Szolgáltatónak joga van a jogsértéssel összefüggő és a részére keletkezett kárra vonatkozó anyagi követelés igénylésére."

palyazat2

Fizetési szolgáltatónk:
b payment horizontal

ginop 9 1 1 21 d fekvo vajojel nelkuli

Kapcsolat

  8800 Nagykanizsa, Kiály u. 36.  |    Tel: 06-70/3197-164  |    Email: shop@ddress.hu  |    Adószám: 26235312-2-20  |   Cégjegyzékszám : 20-09-075874